Skip to content

Te koop: bouwgrond De Messemaker kavel 14 ong 5431 Cuijk

Verkocht

€ 279.000,- v.o.n.

  1. Home>
  2. Woningen>
  3. koop Cuijk De Messemaker kavel 14 ong

WONEN IN HET BOS. Rondom Cuijk strekt zich het Land van Cuijk uit, een streek tussen Maas en de Peel met een grote verscheidenheid van prachtige landschappen en veel natuurschoon. U heeft nu de mogelijkheid om te gaan wonen temidden van dit natuurschoon. Er zijn twee ruime bouwkavels beschikbaar voor het realiseren van uw vrijstaande droomwoning in een bosrijke omgeving.

Aan de zuidrand van Cuijk is het plan De Messemaker ontwikkeld. Binnen dit plan zijn twee ruime bouwkavels beschikbaar waar u uw vrijstaande droomhuis op kunt realiseren. De bijzondere ligging, verspreidt in het bos, draagt bij aan de exclusiviteit . De beschikbare kavels variëren van 815 tot 927 m2 en liggen in het achterste gedeelte in het bos. Doordat de woningen tussen de bomen komen te liggen, ontstaat een natuurlijke overgang van de bebouwing naar de omliggende bossen en velden en het nabijgelegen Maasdal. De kavels liggen aan een laan die tussen de bomen door slingert. Doordat de bestaande bomen blijven staan, blijft het natuurlijke karakter van deze plek behouden.

Kavel 14 heeft een perceelsoppervlakte van ca. 927 m2 met bouwvlak van ca. 158 m2 (18,6 m1 x 8,5 m1).

Uw huis kunt u helemaal zelf, naar eigen idee ontwerpen. Zolang u ziche maar houdt aan de regels en voorschriften die daarvoor gelden. Wel wordt door de ligging van de kavels in het bos een aantal bijzondere eisen gesteld aan de architectuur van de woning. Daarom heeft de gemeente Cuijk een beeldkwaliteitsplan vastgesteld met kwaliteitscriteria waaraan de ontwerpen moeten voldoen.

Het belangrijkste is dat er met respect voor de natuurlijke omgeving wordt gebouwd en dat de architectuur van de woningen past bij het karakter van het bos. Dit houdt in dat de bebouwing niet al te nadrukkelijk aanwezig is en een informeel karakter heeft.

BOUWVOORSCHRIFTEN:
Hieronder vindt u de belangrijkste voorschriften:

ALGEMEEN:
– 1 vrijstaande kavel per woning
– parkeren op eigen terrein (tenminste 2 parkeerplaatsen)

SITUERING EN BOUWVLAK:
– voor elke kavel is een bouwvlak vastgesteld. De woning en de aan- of bijgebouwen moeten binnen dit vastgestelde bouwvlak komen.
– de situering en de afmetingen van het bouwvlak verschillen per kavel, doordat rekening is gehouden met de al aanwezige beplanting en bomen
– de woningen hebben allemaal hun oriëntatie op de laan, waarbij de afstand van de woningen tot de weg per kavel varieert
– de voorgevel moet in de voorgevelrooilijn worden gebouwd, waarbij minimaal 1/3 en maximaal 2/3 van de voorgevel in de voorgevelrooilijn staat.
– minimaal 1/3 deel van de voorgevel van de woning moet ten minste 1 meter achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd.

EISEN AAN DE WONING:
– maximaal te bebouwen oppervlakt 150 m2
– nokhoogte: maximaal 6 meter
– kapvorm: vrije keuze tussen ka[, plat dak of gebogen dakvorm
– bij kap goothoogte: 4 meter
– nokrichting: vrij
– bij plat dak maximale bouwhoogte 7 meter
– bij plat dak mag de tweede verdieping (bouwlaag) maximaal 75% bestaan van de oppervlakte van de begane grond (eerste bouwlaag). De tweede laag moet ook ten minste 1 meter uit de voorgevelrooilijn staan.

EISEN AAN AAN- EN BIJGEBOUWEN;
– de aan- en bijgebouwen moeten in het bouwvlak staan en ten minste 4 meter achter de voorgevelrooilijn
– kapvorm: plat dak of kap (alleen als de woning ook een kap heeft)
– bij kap: goothoogte maximaal 3,5 meter en nokhoogte maximaal 6,5 meter. Dakhelling gelijk aan dakhelling van de woning
– bij plat dak: maximale bouwhoogte 4 meter.

BIJZONDERHEDEN
Het belangrijkste kenmerk van het plan is dat de woningen als het ware in het bos staan. Dichte erfafscheidingen in de vorm van muren en/of schuttingen zijn daarom niet toegestaan. In plaats daarvan kan de kavelgrens worden gemarkeerd door de aanplant van bomen en struiken. Wat er precies mogelijk is staat in het beeldkwaliteitsplan dat door de gemeente Cuijk is opgesteld.
De bestaande bomen op de kavels moeten behouden blijven en tijdens de bouw beschermd worden.

VOORZIENINGEN OP DE KAVELS:
De bouwkavels worden bouwrijp opgeleverd.
Dat houd in dat:
– kavels op hoogte zijn gebracht
– de kavels via een ontsluiting bereikbaar zijn vanaf de openbare weg
– de gebruikelijke nutsvoorzieningen zoals kabel, elektra en water aangelegd zijn tot nabij de kavelgrens. De koper zorgt zelf voor de aansluiting van de woning op de nutsvoorzieningen en riolering
– de riolering voorziet in een aansluiting van vuilwater en een aansluiting voor hemelwater.

Koopsom € 279.000,00 von.

Kenmerken De Messemaker kavel 14 ong

Overdracht

Koopprijs€ 279.000,- v.o.n.
AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Inhoud0 m3

Bouw

BouwvormNiet van toepassing

Indeling

Aantal verdiepingen0

Maandlasten

Ligging De Messemaker kavel 14 ong

Vergelijkbaar woningaanbod